New items
Compendium of banking in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku. [Vol. 5],
Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
Człowiek cząstką wszechświata
Potencjał obronny klas wojskowych : teoretyczno-empiryczne aspekty kształcenia obronnego
Podstawy prawoznawstwa