New items
Szkoły wyższe w kształtowaniu kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce
Etykieta wartości
Polityka Federacji Rosyjskiej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego
Optymalizacja kompetencji służb lotniskowych i personelu zarządzania bezzałogowymi systemami powietrznymi w systemie bezpieczeństwa : Praca naukowo-badawcza. Sprawozdanie z przeprowadzonych badań
Anatomia kliniczna. T. 1