New items
Pomiędzy bezpieczeństwem a ryzykiem : pozytywne konteksty rekreacji outdoorowej
Trzy logistyki : wojskowa, kryzysowa, rynkowa
Innowacje i konserwatyzm 2.0 : polskie uczelnie w procesie przemian
Program szkolenia spadochronowo - desantowego specjalistycznego : szkolenia kandydatów na instruktorów zrzutów towarowych
Analiza strategiczna w dziedzinie bezpieczeństwa państwa : wybrane metody