New items
Wdrożenie metod i instrumentów zapobiegania przestępczości w organizacjach
Bezpieczeństwo zgromadzeń w Polsce: zarys problematyki
Cyfryzacja życia w erze Big Data : człowiek, biznes, państwo
Przeciwdzałanie improwizowanym urządzeniom wybuchowym : DD-3.15(C)
Podstawy ekonometrii w Excelu