New items
Era autodestrukcji : świat, kapitalizm, demokracja wobec zagrożeń
Scenariusz przebiegu konfliktu hybrydowego
Przenikanie mediów : ewolucja mediów a przemiany ładu społecznego
Zabezpieczenie logistyczne wojsk w operacjach wielonarodowych
Wojska specjalne