New items
Uwarunkowania zewnętrzne zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym
Podstawy elektrodynamiki
Powstanie Warszawskie : wędrówka po walczącym mieście
Podręcznik SERE : informacje podstawowe
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 1