New items
Znaczenie i wycena własności intelektualnej = Proving the worth : putting a value on intellectual property
Instrukcja organizacji ubezpieczenia lotów w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DTU-3.3.31.5
Ukraina jako obszar walki o wpływy i rywalizacji międzynarodowej
Nauczyciel szkoły wyższej w procesie dydaktyczno-wychowawczym : implikacje teoretyczne i praktyczne
Terrorist Groups and the New Tribalism : Terrorism's Fifh Wave