Nowości
Zabezpieczenie logistyczne wojsk w operacjach wielonarodowych
Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : raport 2019
Wyzwania dla bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie nowych zagrożeń
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. T. 2,