Nowości
Terroryzm lotniczy wobec Izraela
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 1
Istota bezpieczeństwa cybernetycznego w polityce państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 2013-2017
Wydział Lotnictwa dęblińskiej Szkoły Orląt w stuleciu lotnictwa wojskowego
Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. T. 2,