New items
Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku = Compendium of banking in Polish & English. [T. 1],
Compendium of finance in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku. Vol. 5,
Różnorakie perspektywy bezpieczeństwa
Kardiologia sportowa w praktyce klinicznej
Kontrwywiad II RP (1914) 1918-1945 (1948). T. 6