Nowości
Zabezpieczenie logistyczne wojsk w operacjach wielonarodowych
Compendium of banking in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku. [Vol. 6],
Asymetryczny i hybrydowy charakter konfliktów izraelsko-arabskich na początku XXI wieku
Organizacja systemu łączności i informatyki Wojsk Obrony Terytorialnej
Wyzwania dla bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie nowych zagrożeń