New items
Socjologia sportu
Rekrutacja liderów przez pryzmat kultury organizacyjnej : profil kompetencyjny lidera przyszłości
Gotowość zasobów obronno-ochronnych w systemie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
Ochrona ludności : zarządzanie kryzysowe
finite element method : a primer