New items
Ludowa historia Polski : historia wyzysku i oporu : mitologia panowania
Wybrane problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w nauce i praktyce = Selected aspects of the socioenomic development in theory and practice
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie : wybrane aspekty teoretyczno-badawcze
Profesjonalizacja roli nauczyciela akademickiego
Przygotowanie wojsk do działania w obszarach zagrożenia improwizowanymi urządzeniami wybuchowymi : DU-3.15.2(B)