New items
Dostęp do informacji publicznej w świetle obowiązujących i przyszłych regulacji
Doktryna systemów teleinformatycznych : D-6(A)
Ewolucja działań specjalnych w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń
Wybrane problemy teorii bezpieczeństwa ekonomicznego państwa
Praca komórki operacyjnej na stanowisku dowodzenia