New items
GPS : theory, algorithms and applocations
Lądowy wymiar pokonywania przeszkód wodnych przez wojska lądowe w działaniach taktycznych
Podstawy konstrukcji maszyn. 2
Symulatory pojazdów w procesie szkolenia podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne
Wykłady londyńskie 1946