New items
Polskie lotnictwo wojskowe 1918-2011 = Polish Air Force 1918-2011
Wariant załadowczy platformy desantowej P-V o szerokości 88 cali i długości 12 stóp : WZ P-V(88)/12_003 : wariant załadowania moździerza M-98 z amunicją do zrzutu z wyciąganiem, metodą zrzutu z małą prędkością lądowania
E-learning na uczelniach : koncepcje, organizacja, wdrażanie
Zasady prowadzenia działań desantowych : DT-3.1.8(D). T.2,
Nauczyciel w obliczu szans i zagrożeń współczesnego świata : w perspektywie kształcenia i pracy zawodowej