New items
Rekrutacja liderów przez pryzmat kultury organizacyjnej : profil kompetencyjny lidera przyszłości
Bezpieczeństwo międzynarodowe : aspekty instytucjonalne i organizacyjne
Ochrona przed skażeniami. Cz. 5,
Współczesne media : media informacyjne. T. 2
Wpływ pola wiatru i znaczenia zwiększonej turbulencji powietrza wywołanej opływem budynków /przeszkód terenowych na bezpieczeństwo lotów śmigłowców eksploatowanych w lotnictwie Rzeczypospolitej Polskiej