New items
Podstawy systemów operacyjnych. T. 1
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Ochrona przedsiębiorstwa przed szpiegostwem gospodarczym : prawne i praktyczne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa aktywów przedsiębiorcy
Audyt i kontrola zarządcza : analiza wybranych zagadnień
Przeciwdziałanie i zwalczanie finansowania terroryzmu w Polsce