New items
Marketing w erze technologii cyfrowych : nowoczesne koncepcje i wyzwania
SolidWorks : Sheet Metal
No cover
Program szkolenia słuchaczy kursu doskonalącego : automatyzacja procesu planowania działań w obronie przeciwlotniczej ; kod kursu : 8217228
Wymiana ciepła : wykorzystanie programu MathCad do obliczeń i analizy procesów wymiany ciepła
Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych