New items
Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. T. 3,
Tymczasowy program szkolenia lotniczego na samolocie An-28/M28 : (TPSzL-An-28/M28-2019
Procedury operacyjne przewoźnika lotniczego
Wojska Specjalne Sił Zbrojnych RP
Ryzyko jako kryterium wyboru wariantów działań taktycznych i reagowania w sytuacjach kryzysowych