New items
Compendium of accounting in Polish & English = Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. [6],
Bezpieczeństwo, obronność, wojskowość : problemy planowania strategicznego
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. [1],
Program szkolenia pododdziałów rozpoznania osobowego
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni : 40 lat - z tradycją w nowoczesność