New items
Fitness-physical conditioning preparation for flight duties
SolidWorks : Sheet Metal
Wariant załadowczy platformy desantowej P-V o szerokości 108 cali i długości 12 stóp : WZ P-V(108)/12_004 : wariant załadowania moździerza M-98 z amunicją do zrzutu z wyciąganiem, metodą zrzutu z małą prędkością lądowania
Niekierowane lotnicze pociski rakietowe : badania w locie
Dylematy przygotowania metodycznego nauczycieli akademickich