New items
Symulatory pojazdów w procesie szkolenia podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne
Wsparcie teleinformatyczne i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni w SZ RP
Planowanie działań inżynieryjnych z wykorzystaniem technologii informatycznych
Animus Belli 2017. T. 1, wielowymiarowość wojny i konfliktu zbrojnego
Doskonalenie systemów opiniowania funkcjonariuszy wybranych służb mundurowych