New items
Wojskowe systemy łączności w systemie bezpieczeństwa państwa - wielorakie aspekty bezpieczeństwa cyberprzestrzeni SZ RP
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 1
Obwód Kaliningradzki w polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej
Europa w obliczu islamskiego terroryzmu : dlaczego dochodzi do ataków terrorystycznych i jak im przeciwdziałać
Statystyka matematyczna w praktyce