New items
Przemysł zbrojeniowy w systemie obronnym państwa
Statystyka matematyczna w praktyce
Planowanie działań inżynieryjnych z wykorzystaniem technologii informatycznych
Wsparcie sił bezpieczeństwa : DD-3.16(A)
Doktryna działań połączonych : D-01(E)