New items
Geodezja z fotogrametrią i geomatyką dla inżynierii i ochrony środowiska oraz budownictwa
Instrukcja certyfikowania i kwalifikowania obserwatorów ognia połączonego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : DTU-3.2.5.2.1(A) = Polish armed forces joint fires observer (JFO) program manual training, certyfication and qualification
Nowa Gwinea i Mariany : marzec 1944 - sierpień 1944
Zasady eksploatacji polowych urządzeń i instalacji elektroenergetycznych na napięcie do 1KV wykonywanie sprawdzeń okresowych pomiarów i badań : DTU-4.22.4.01
Dostęp do rynku i konkurencja w transporcie lotniczym w UE i regulacjach krajowych na tle przemian globalnych