New items
Bezpieczeństwo narodowe Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego : wymiar polityczno-militarny
Nowoczesne technologie a bezpieczeństwo sektora ochrony zdrowia
Organizacja systemu łączności i informatyki Wojsk Obrony Terytorialnej
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. [1],
Zabezpieczenie emerytalne żołnierzy Sił Zbrojnych RP