New items
Znaczenie i wycena własności intelektualnej = Proving the worth : putting a value on intellectual property
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym : sprawność systemu - determinanty, diagnoza, koncepcja doskonalenia. Cz. 2
Zarządzanie ryzykiem łańcuchów dostaw
Stale odporne na korozję i ich spawalność
Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych