New items
Optymalizacja kompetencji służb lotniskowych i personelu zarządzania bezzałogowymi systemami powietrznymi w systemie bezpieczeństwa : Praca naukowo-badawcza. Sprawozdanie z przeprowadzonych badań
Doktryna logistyczna Sił Zbrojnych RP : D-4(B) wersja 2
Informacyjne przygotowanie pola walki w wojskach obrony przeciwlotniczej
Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku = Compendium of banking in Polish & English. [T. 1],
Potencjał obronny klas wojskowych : teoretyczno-empiryczne aspekty kształcenia obronnego