Nowości
Wybrane problemy bezpieczeństwa. Cz. 2,
Instrukcja badania zdarzeń spadochronowo-desantowych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Voyage planning and weather
Metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa
Podstawy ekonometrii w Excelu