New items
Współpraca cywilno-wojskowa : DD-3.19(A)
SolidWorks 2020 : projektowanie maszyn i konstrukcji : praktyczne przykłady
Uwarunkowania prawne organizacji bezpieczeństwa informacji Rzeczypospolitej Polskiej
Dostęp do rynku i konkurencja w transporcie lotniczym w UE i regulacjach krajowych na tle przemian globalnych
Blockchain i bezpieczeństwo systemów rozproszonych