New items
Transformacja akademickiego szkolnictwa wyższego w Polsce w okresie 30-lecia 1989-2019
Pamiętnik kapelana wojskowego i inne zapiski z lat 1914-1945
Geometria wykreślna z grafiką inżynierską. Cz. 1,
Wprowadzenie do zarządzania danymi naukowymi
Zarządzanie informacją w cyberprzestrzeni