New items
Od sztuki wojennej do bezpieczeństwa narodowego : księga jubileuszowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin prof. dr. hab. Jacka Pawłowskiego
Potencjał obronny klas wojskowych : teoretyczno-empiryczne aspekty kształcenia obronnego
Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne : wyzwania dla zarządzania i dowodzenia w dobie współczesnych zagrożeń. T. 2
Program szkolenia pododdziałów rozpoznania osobowego
Różnorakie perspektywy bezpieczeństwa