New items
Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym : aspekty prawno-organizacyjne i geograficzno-przestrzenne. Cz. 1
Zarządzanie kryzysowe : podręcznik
Półwysep Krymski : strategiczny element relacji rosyjsko-ukraińskich
Konstruktywizm i konektywizm : implikacje dla dydaktyki wojskowej