New items
Global positioning system : theory and practice
Technologie teleinformatyczne w gospodarce informacyjnej i komunikowaniu się współczesnych przedsiębiorstw : perspektywa rynku NewConnect
Wsparcie teleinformatyczne i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni w SZ RP
Procedury wymiany usług transportowych w ramach platformy SEOS : DU-4.4.15
Bezpieczeństwo potrów lotniczych i morskich : problemy, trendy, przyszłe wyzwania