New items
Zarządzanie ryzykiem łańcuchów dostaw
Kontrwywiad II RP (1914) 1918-1945 (1948). T. 6
Informacja i informatyzacja w administracji publicznej
Informacyjny wymiar wojny hybrydowej
Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku = Compendium of accounting in Polish & English. [1],