New items
Podręcznik z San Remo dotyczący prawa międzynarodowego mającego zastosowanie do konfliktów zbrojnych na morzu, przyjęty dnia 12 czerwca 1994 roku
Wspomnienia niepokonanego żołnierza
C++20 biblioteka techniczna : problemy i rozwiązania
Technologie transportu intermodalnego : uwarunkowania techniczno-organizacyjne i ekonomiczne
Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego