Nowości
Terroryzm i antyterroryzm w opiniach ekspertów w XX rocznicę zamachów na WTC i Pentagon
Przywództwo wyższego stopnia : Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywnych organizacji
Marketing w erze technologii cyfrowych : nowoczesne koncepcje i wyzwania
Ochrona przed skażeniami. Cz. 4,
Normy ubytków naturalnych materiałów pędnych i smarów : DU-4.21.3.10