New items
Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Obrona miast siłami powszechnej obrony terytorialnej : gra decyzyjna
No cover
Program szkolenia słuchaczy kursu doskonalącego : automatyzacja procesu planowania działań w obronie przeciwlotniczej ; kod kursu : 8217228
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań
Współczesne media : media informacyjne. T. 2