New items
Konwersja i akumulacja energii : wybrane zagadnienia. Wyzwania. T.1
Rekrutacja liderów przez pryzmat kultury organizacyjnej : profil kompetencyjny lidera przyszłości
Współczesne i prognozowane problemy bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa międzynarodowego
Psychologia zagrożeń i bezpieczeństwa. T. 1
Bezpieczeństwo : zarys teorii