New items
Sieci neuronowe do przetwarzania informacji
Program szkolenia spadochronowo - desantowego specjalistycznego : szkolenia kandydatów na instruktorów zrzutów towarowych
Astronomia ogólna
Polimery : otrzymywanie, metody badawcze, zastosowanie
ADR od A do Z : nie tylko dla kierowców : 2019-2021