New items
Ekonomia sportu : zagadnienia metodologiczne i wybrane doświadczenia
Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym : sprawność systemu - determinanty, diagnoza, koncepcja doskonalenia. Cz. 2
Polska w strukturach Unii Europejskiej : wybrane aspekty
Informacyjne przygotowanie pola walki w wojskach obrony przeciwlotniczej
Bezpieczeństwo narodowe Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego : wymiar polityczno-militarny