New items
Problemy współczesnej logistyki w badaniach nauk o bezpieczeństwie i obronności
Bird strike : an experimental, theoretical and numerical investigation
Katastrofy transportowe
Planowanie działań inżynieryjnych z wykorzystaniem technologii informatycznych
Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej do końca trzeciej dekady XXI wieku