New items
Praktyczne aspekty badań bezpieczeństwa
Religia i polityka : dylematy współobecności
Metodyka pisania pracy licencjackiej i magisterskiej (kierunek: bezpieczeństwo narodowe)
Aplikacje mobilne w systemach informacyjnych : teoria i praktyka
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania