New items
Techniczne i organizacyjne uwarunkowania wpływu czynnika ludzkiego na wypadki komunikacyjne
Innowacje i konserwatyzm 2.0 : polskie uczelnie w procesie przemian
Służby specjalne Rzeczpospolitej Polskiej w zwalczaniu współczesnych zagrożeń : wybrane zagadnienia
Siły zbrojne elementem systemu antyterrorystycznego
Z pamiętnika wojennego ks. Karola Grycza ewangelickiego proboszcza wojskowego w Krakowie