Nowości
Wybrane aspekty bezpieczeństwa państwa w ujęciu instytucjonalno-prawnym
Europejska armia kalifatu : centrum supersieci. T. 1,
Stosunki Polski z sąsiadami po 1989 roku : płaszczyzna polityczno-wojskowa = Relations between Poland and its neighbours after 1989 : the political and military domain
Bezpieczeństwo państwa w XXI wieku : podręcznik akademicki
Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni