New items
Język R i analiza danych w praktyce
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Obwód (powiat) zamojski 1815-1866 : aspekty polityczne, społeczne, gospodarcze i militarne historii Królestwa Polskiego
Społeczeństwo w wojsku, wojsko w społeczeństwie w XIX i XX wieku: relacje i procesy w ujęciu interdyscyplinarnym
Inżynieria oprogramowania