New items
Stochastyczne modelowanie i optymalizacja gotowości w procesie eksploatacji śmigłowców : podstawy teoretyczne, metodologia tworzenia, weryfikacja i implementacja modeli
Zabezpieczenie logistyczne wojsk komponentu lądowego w operacjach połączonych na terenie i poza granicami kraju
Podstawy pedagogiki : podręcznik akademicki
Planowanie działań inżynieryjnych z wykorzystaniem technologii informatycznych
Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów