Nowości
Organizacja systemu łączności i informatyki Wojsk Obrony Terytorialnej
Teoretyczne aspekty prowadzenia operacji specjalnych
Wielowymiarowość współczesnej logistyki. T. 1
Wsparcie sił bezpieczeństwa : DD-3.16(A)
Kształtowanie bezpieczeństwa publicznego w warunkach współczesnych zagrożeń