New items
Global positioning system : theory and practice
Tymczasowa instrukcja desantowania ze statku powietrznego systemem spadochronowym TID C-17_01 : desantowanie skoczków z samolotu C-17 ze spadochronami z samoczynnym systemem otwarcia
Prowadzenie badań jakościowych w sektorze bezpieczeństwa : materiały do ćwiczeń dla studentów
Militaryzacja subregionu Zatoki Perskiej w perspektywie teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa
Zarządzanie kryzysowe w aspekcie zagrożeń terrorystycznych