New items
Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Mobilnie, interaktywnie, kompetentnie : usługi, media i technologie informacyjno-komunikacyjne w nowoczesnej bibliotece
Wybrane aspekty zarządzania kryzysowego w świetle użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Elementy projektowania logistycznego
Dowodzenie wojskami obrony terytorialnej w działaniach taktycznych